POPIS USLUGA

Zakup svjetlovodnih niti (ugovor s obveznim trajanjem ili ugovor bez obveznog perioda trajanja)

Najam svjetlovodne niti i kapaciteta

Najam kolokacija

Ostale usluge:

  • Nadzor nad izvođenjem radova
  • Priprema podataka iz postojeće dokumentacije u cilju planiranja i izvođenja radova
  • Svi pripremni radovi i spajanje do 4 niti u spojnici
  • Prevlačenje kabela za pripremu šlinge po metru prevlačenja
  • Dobava, ugradnja i svi pripremni radovi za spajanje do 4 niti na šlingi (neprekinuti kabel) i sve najave prema postojećim korisnicima
  • Mjerenja niti na poziv korisnika sa OTDR-om ili Powermetrom
  • Ugradnja prespojnih elemenata na panelu
  • Građevinski i svi ostali nespecificirani radovi, po ponudi