Europska unija  
Europski strukturni i investicijski fondovi  
Operativni program Konkurentnost i kohezija


Unaprijeđenje tvrtke FORTIS PROJEKT d.d uvođenjem ISO normi

Naziv projekta: Unaprijeđenje tvrtke FORTIS PROJEKT d.d uvođenjem ISO normi

Referentna oznaka projekta: KK.03.2.1.14.0357

Naziv korisnika: FORTIS PROJEKT d.d, Nova cesta 184, Zagreb

Ukupna vrijednost projekta: 175.820,81 HRK

Iznos sufinanciran sredstvima EU: 114.283,52 HRK

Razdoblje provedbe Projekta: 14.09.2020. do 14.09.2021.

Kontakt osoba za više informacija: Milka Ivanjek, e-mail: milka.ivanjek@fortis-projekt.hr

Cilj projekta: Dostizanje primjenjive razine standarda međunarodno priznatih ISO normi u svrhu olakšanog pristupa tržištima i povećanja konkurentnosti.

Kratki opis projekta: Ovim će se projektom dokumentirati interni procesi tvrtke a ujedno će se i ishoditi ISO certifikat koji bi potencijalnim budućim domaćim i stranim poslovnim partnerima služio kao garancija kvalitete procesa te u konačnici i proizvoda tvrtke. Implementacija ISO standarda bi povukla i povećanu konkurentnost i prepoznatljivost tvrtke što će kao posljedicu imati povećanje tržišnog udjela i prihoda tvrtke.

Očekivani rezultati: Optimizacija procesa tvrtke, povećanje prihoda zahvaljujući lakšem pristupu stranim tržištima, dokumentacija procesa tvrtke, ISO certifikacija procesa tvrtke.


Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj kroz OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom (ISO norme i slično)“, referentna oznaka Poziva KK.03.2.1.14