PRAVILA PRIVATNOSTI

FORTIS PROJEKT d.d.
Smatramo da je zaštita Vaše privatnosti i Vaših osobnih podataka vrlo važna stvar na koju obraćamo pozornost u svim našim poslovnim odnosima. Poštujemo tajnost Vaših osobnih podataka i uvijek postupamo u skladu s odgovarajućim odredbama zakona i drugih propisa koji uređuju zaštitu osobnih podataka te odredbama ovih Pravila o zaštiti privatnosti.

1. Opseg ovih Pravila o privatnosti

Ova Pravila o privatnosti su namijenjena da Vas obavijeste o tome kako trgovačko društvo FORTIS PROJEKT d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Nova cesta 184, OIB: 86877525325, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS: 080718982 (u nastavku: "Fortis Projekt") koristi osobne podatke, koje informacije prikuplja i ocjenjuje te kasnije koristi, prenosi na treće osobe ili obrađuje na bilo koji drugi način.
Ova se Pravila o privatnosti primjenjuju na Fortis Projekt.

2. Prikupljanje podataka

Osobni podatak je svaka informacija koja se odnosi na identificiranu fizičku osobu ili fizičku osobu koja se može identificirati. Osoba koja se može identificirati je osoba čiji se identitet može utvrditi izravno ili neizravno, posebno na osnovi identifikacijskog broja ili jednog ili više obilježja specifičnih za njezin fizički, psihološki, mentalni, gospodarski, kulturni ili socijalni identitet.
Osobnim podacima u okviru Politike privatnosti društva Fortis Projekt smatraju se: ime, prezime, adresa, e-mail, poštanska adresa, broj telefona i dr.


2.1. Podaci koje Vi pružate
Ako se osobni podaci prikupljaju u okviru radno-pravnog odnosa ili zapošljavanja, to se obavlja na dobrovoljnoj osnovi davanjem privole za obradu osobnih podataka.

2.2. Automatski prikupljeni podaci
Iz razloga sigurnosti podataka i u svrhu optimizacije korisničke pristupačnosti, mi prikupljamo i ne-osobne podatke koji ne identificiraju Vas kao korisnika. Primjerice, pohranjuje se Uniform Resource Locator (URL) internetske stranice koju ste posjetili prije otvaranja Internetske stranice Fortis Projekt, URL internetske stranice koju ste posjetili nakon napuštanja Internetske stranice Fortis Projekt, vrsta pretraživača koji koristite te Internet Protocol (IP) adresu.
Takvi automatski prikupljeni podaci nisu povezani s podacima iz drugih izvora. Međutim, zadržavamo pravo retrospektivno provjeriti takve podatke, u slučaju da nam se skrene pozornost na konkretne naznake nezakonitog korištenja.

3. Korištenje osobnih podataka i razdoblje pohrane

Razdoblje pohrane Vaših osobnih podataka primarno će ovisiti o svrsi za koju su prikupljeni. U tom smislu, jamčimo Vam da Vaše podatke nećemo čuvati dulje nego li je to nužno potrebno za izvršenje svrhe za koju su prikupljeni.
Neovisno o navedenom, u određenim slučajevima ćemo možda imati pravnu obvezu da određene podatke čuvamo kroz dulje razdoblje nego li je to nužno potrebno za ostvarenje svrhe obrade. U tom ćemo slučaju osobne podatke pohranjivati samo unutar zakonom propisanog minimuma.
Načelno, osobne podatke koje ste pružili, obrađujemo i koristimo isključivo za određene svrhe. To uključuje osobito:
  • Korištenje kontakt obrasca: Ako koristite kontakt obrazac za upite, informacije koje ste pružili u kontakt obrascu, uključujući Vaše kontakt podatke, koriste se za obradu zahtjeva i pohranjuju za kasniju uporabu ako se pojavi potreba za dodatnim pitanjima. Ako je to potrebno za obradu Vašeg zahtjeva, možemo također prenijeti Vaše osobne podatke trećim stranama koje su uključene. Vaši osobni podaci bit će pohranjeni za vrijeme trajanja obrade upita i u razdoblju od najduže godinu dana nakon završetka obrade, osim ako je zbog drugih razloga pravno dopušteno pohranjivanje u dužem trajanju.
  • Zapošljavanje: Prijave za posao sadrže osobne podatke (npr. Curriculum Vitae, kontakt podatke korisnika, itd.). Navedene osobne podatke možemo koristiti unutar godine dana od dana slanja prijave za posao i kontakta, a radi mogućeg kasnijeg kontakta. Odstupanje od roka postoji ako je zbog drugih razloga pravno dopušteno pohranjivanje u dužem trajanju.
  • Čišćenje i konsolidacija podataka: S vremena na vrijeme, osobni podaci koje ste pružili, mogu se provjeriti ili konsolidirati s (i) podacima iz naših postojećih registara (online i offline), (ii) podacima preuzetih od zakonskih prednika, ili (iii) podacima iz drugih izvora.
Vaši osobni podaci obrađuju se i prenose isključivo unutar područja Europske unije. Osobni podaci neće se prenositi poslovnim subjektima ili drugim osobama u zemljama izvan Europske unije.

4. Prijenos i otkrivanje Vaših osobnih podataka

Ovisno o vrsti usluge koju ste zatražili (npr. povratni poziv, upiti o poslovanju i uslugama društva Fortis Projekt, itd.), Vaši se podaci mogu razmijeniti s trećim stranama (npr. poštanska društva, banke, itd.). Također, moguće da će Fortis Projekt imati obvezu otkriti osobne podatke kako bi: (i) izvršili zakonske obveze ili postupali u skladu sa zakonom, propisom, nalogom javnog tijela, (ii) otkrili i spriječili sigurnosne prijetnje, prijevare i druge protupravne aktivnosti, (iii) zaštitili prava i osobnu sigurnost zaposlenika društva Fortis Projekt i trećih osoba.

5. "Kolačići" (cookies)

"Kolačić" je malena tekstualna datoteka koja se automatski sprema na Vaše računalo, tablet ili mobitel kada posjetite određenu web stranicu. Na taj se način internetskoj stranici koja je poslala kolačić ili internetskoj stranici koja prepoznaje pohranjeni kolačić omogućava da "zapamti" Vaš Uređaj.
Fortis Projekt je ovlašten pohranjivati na vašem računalu "kolačiće" koji sadrže Vaše informacije koji se koriste radi uštede vremena za vrijeme korištenja Internetskih stranica društva Fortis Projekt, radi praćenja i usmjeravanja Vaših interesa. "Kolačići" također prikupljaju ne-osobne informacije.. U svakom trenutku imati pravo urediti postavke pretraživača kako bi odbili "kolačiće", u kojem slučaju se može dogoditi da neki dijelovi Internetske stranice Fortis Projekt možda neće pravilno raditi.

6. Pravo na informaciju, pravo povlačenja i brisanja Vaših osobnih podataka

U svakom trenutku imate pravo pisanim putem tražiti informacije o Vašim osobnim podacima koje smo pohranili. Slobodno nam se obratite na e-mail adresu koja je navedena u točki 8. U pogledu korištenja Vaših osobnih podataka, imate pravo na ispravak i brisanje osobnog podatka, na prekid ili ograničenje obrade osobnih podataka. Prigovor u vezi povrede prava zajamčenih propisima o zaštiti osobnih podataka imate pravo podnijeti u svakom trenutku Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

7. Sigurnost podataka

Fortis Projekt koristi široku paletu mjera sigurnosti podataka kako bi se osigurala povjerljivost i integritet Vaših osobnih podataka. Međutim, s obzirom na prirodu Interneta, želimo Vam skrenuti pozornost na činjenicu da mogu postojati sigurnosni nedostaci u prijenosu podataka putem Interneta (npr. komunikacija putem e-maila) i da potpuna zaštita podataka od pristupa trećih stranama nije moguća.

8. Kontakt

Za sva pitanja vezana uz ova Pravila o privatnosti ili obradu vaših podataka molimo kontaktirajte:

FORTIS PROJEKT d.d., Nova cesta 184, 10 000 Zagreb
+385 (0)1/ 5509-839
alma.kanazir@fortis-projekt.hr